Sturefors
Bilderna 871 och 941 är tagna från ungefär samma plats.
Bildleverantör:
Ivan Thorn