Sturefors
Vykort, poststämplat i Jököping 1905.
Bildleverantör:
Hans Roos