Frälsningsarmen vid Sturefors gård
Bildleverantör:
Helge Fransson