Från "Stora bron" mot Sturefors gård 1983 
Bildleverantör:
Georg Andersson