Sturefors gård. Ny maskinhall skall byggas våren 1969. Nästan färdig.