Sturefors gård
. Ny maskinhall skall byggas våren 1969. Arbetet påbörjat.