Sturefors gård.
Ny maskinhall skall byggas våren 1969 och den gamla byggnaden rivs.