Sturefors gård.
Trädgårdsmästarbostaden med drivbänkar. 1975.