Sturefors damer på gymnastikavslutning, troligen från 1960 talet.

Stående från vänster: Ellen Regnell, Gertrud Hansson, Gunnel Falk, Allis Hjalmarsson,
Sittande från vänster: Maja Karlsson, Elsa Jakobsson, Irma Karlsson, Anna-Greta Thorn, Tyra Jakobsson, 
den här damen var ledare för gymnastik gruppen, namnet okänt, Majlis Wessman, Iris Johansson, 
Gunilla Hansson, Ulla Markman, Kristina Markman, Kerstin Andersson, Laila Karlsson, 
Birgitta Gustavsson, Anna-Karin Thörnholm, Gunilla Gustavsson, Elenor Hansson, Gerd Gustavsson

Bild och namnuppgifter från Ivan Thorn.