Lilla Syföreningen

Från vänster: 
Ingrid Carlsson, Elsvig Gustavsson, Anna Wallman, Gunnar Kleist, Ragnhild Borg, Maj-Britt Kaliff, Märta Sundgren.


Namnuppgifter från Leif Palmqvist.