Bröderna Stedt spelar dragspel och fiol 

Bildleverantör: Lars Sylvan