Sturefors IF

Stående från vänster:
Olof Gustafsson, Stig "Micke" Karlsson, Bengt Jakobsson, Rune Johansson, 

Åke Ödman, Bertil Markman, Göte Gustavsson, Åke Pettersson, Lennart Karlsson.
Knästående från vänster:
Hans Gustavsson, Arne Andersson, Lennart Karlsson.