Hos "motorsågsskulptören" K G Larsson i Dånehall 1988. 

Bildleverantör: Karin Druid