Whbf Tröskning med slaga. Vallal.
Bildleverantör: Bertil Johansson