Hemvärnet i Sturefors. ”Koket”
Bildleverantör:
Hans Roos