Resning av midsommarstång vid Sturefors gård

Bildleverantör: Ingela Kaliff