Uppvisning av Gymnastikgruppen i Hovetorp. Inmarsch på Bjärka-Säby fotbollsplan.

Fanbärare Folke Philipsson. 

I vänstra ledet, framifrån: Lars Hjalmarsson, Curt Hjalmarsson, Gunnar Karlsson, 

Ernst Oskarsson, Paul Lindholm. 

I högra ledet, framifrån: Arnold Norrman, Lars Norrman, Kurt Eriksson, 

Nils-Erik Norrman, Bertil Jonsson. 

Bildleverantör: Curt Hjalmarsson 2006-05-21.