Uppvisning av Gymnastikgruppen i Hovetorp på Bjärka-Säby 

fotbollsplan 1935 eller 1936. På bommen Curt Hjalmarsson. 

Bildleverantör: Curt Hjalmarsson