Sturefors taxi. Bild från bussresa med Vistbor runt sjön Siljan i Dalarna år 1938.

Bildleverantör: Ingmar Carlsson