VM-Trail i Linköping 30/8 1975.
Delstation Åsen i närheten av
Krassebo.