Avslutning av sykurs i Sturefors församlingshem år 1960.

Stående från vänster: Gunda Sävberg, kursledarinnan, Ruth Karlsson, Astrid Karlsson, 

Inga-Lisa Lind, Elsa Andersson, Anna-Greta Thorn, Edit Wistmarker (med glasögon), Ellen Regnell, 

Märta Jonsson, Birgit Karlsson, Birgit Hackl (allra längs till höger).

Edit Wistmarkers två flickor ses längst till höger med blommiga klänningar och vita kragar, 

en av dem hette Irene.

Bild från Ivan Thorn, Namnuppgifter från Ivan och Birgit Hackl.