Minne från slåttergille vid Fornhemmet 2005-06-10. 
Foto: Hans och Lena Lind Bildleverantör: Ingmar Carlsson