Slåttergille vid Fornhemmet. 
Ann-Marie Berggården lägger sista varvet på hässjan 
Bildleverantör: Ingmar Carlsson