Hembygdsdag i Fornhemmet år ? 
Bildleverantör: Ingmar Carlsson