På bilden ses Arnold Norrman vårharva med en C-pinneharv i Karsnäs i mitten på 50-talet. Han står precis där nya vägen, ( omkring 1990) går in mot gården.

Familjen Norrman kom till Karsnäs, om man skall räkna 5-åriga arrendeperiodet,1950. Familjen Norrman hade tre söner. Arne ,som jobbade vid järnvägen, och Arnold och Nils-Erik som var vid lantbruket.1965 flyttade föräldrarna till Fridhem Sturefors. Arnold flyttade med, medan Nils-Erik med fru Dagmar tog över prästgården i Gärdserum.
Det har skett en del förändringar sedan bilden togs.Till höger om hästarna syns ett körhus på ladugården.
Detta körhus var i väldigt dåligt skick när familje Drotth tog över Karsnäs 1965.Det rasade snövintern 65-66.
Bakom Arnold finns en utbyggnad på gaveln, och den togs bort första åren på 80-talet
Tack till Ingegerd Drotth och Erik Drotth för hjälpen med bilden. Anders Ekdahl