Bjärka-Säby Fornhem, Sandstugan och drängstugan. 60-tal
Bildleverantör: