Hävla bruk. Räckhammare av 1600-1700-talskonstruktion