Torpvandring söndag 12/5 2013

 

                                                                                                                                               

I det här området vandrade vi:

 

 

(Klicka på bilderna med färgad ram för att se en större version)

Årets torpvandring gick i år på mark som tillhör Stavsäter och ligger på det som långt tillbaka var en gård vid namn Farsbo som i mitten av 1600-talet var tämligen nedgången med i princip samtliga hus i dåligt skick. 1684 köptes gården av Stavsäters dåvarande ägare Jacop Spens, gården delades då upp i ett antal dagsverkstorp, Kalvsveden, Lövudden, Hässelkulla, Pirum och Håkantorp, det här framgår av 1703 års ägokarta. Gårdsnamnet Farsbo var därmed borta, men som en påminnelse finns en udde i Stora Rängen som går under namnet Farsbonäset.

Samlingen vid Stavsäter

Föreningens skylt vid forna Farsbo

Kalvsveden var ett av Farsbos dagsverktorp

Håkantorp.

Håkantorp som enligt uppgift är från tidigt 1700 tal, här finns även en typ av magasinsbyggnad som är byggd med en källarevåning i suterängtyp som man tror är något äldre än boningshuset.  Sista torparen slutade omkring 1910, huset stod sedan öde fram till 30-talet då det blev sommarbostad. Renoveringar har utförts under åren, bla har Robert Ekman gjort en rekonstruktion och ganska genomgripande renovering under senare år.

       
Vandrarna stannar till vid Håkantorp                  Håkan Gustafsson berättar om Håkantorp 

Västerås.

Västerås är från samma tidsålder, kanske något äldre än Håkantorp, här finns ett uthus som man bedömer är 1600-tal, här ska vi titta på ett ovanligt ornamenterat, smitt gångjärn, ett liknande finns på en av dörrarna vid Fornhemmet, Bjärka-Säby. Den siste brukaren vid namn Viktor Gustavsson slutade 1937, Västerås har sedan dess varit sommarbostad, även här har huset restaurerats av Robert Ekman. (Västerås finns med på 1699 års karta)


Fika vid Västerås                                                 Västerås

 
Det ovanligt ornamenterade, smidda gångjärnet

Lämbo.

Vår vandring från Västerås fram till stora landsvägen gick förbi gårdsplanen på gården Lämbo.

         Lämbo

Grönlund.

Grönlund som var en av socknens handelsbodar drevs fram till 1958 av Axel Johansson som då lade ner för att ta hand om affären i Hamra, Axel körde även postbilen på sträckan från Sturefors upp till Lämbo/Klovsten. Nils Sjöberth har skrivit om Grönlund.

      Grönlund

Buskstugan.

Soldattorp under Kinds Kompani, Rote 19, där gårdarna Tolebo, Wist, Seltorp och Mörketorp var ansvariga för soldatens väl & ve, lite anmärkningsvärt med tanke på att torpet ligger/låg i Skeda och tre av ansvariga gårdar var från Vist socken. (Buskstugan finns med på 1699 års karta)

Buskstugan

 Text: Håkan Gustafsson

 Bild: Hans Hansson, Sven-Olof Ekström