Kulturafton 040323

Hans Hansson berättade m h a dator och projektor på ett mycket intresseväckande sätt om hur Wist kyrkby med början vid storskiftet 1770 via laga skifte 1867 och ett par kommunreformer förvandlades från liten kyrkby med mycket gamla anor (första gången omnämnd 1283) till ett modernt villasamhälle. Materialet har tagits fram inom ramen för två studiecirklar som arbetat under vintern. Församlingssalen var helt fullsatt, 140 personer var där.