Anbytardag

Lördagen den 10/3 arrangerade ÖGF i samarbete med Wist Hembygdsförening en anbytardag i församlingshemmet i Sturefors. 38 deltagare, grupperade efter i förväg inlämnade intressen, försökte via gemensamma anor hitta felande länkar.