Wist Hembygdsförening 40 år!

Höstens kulturafton kombinerades med firandet av föreningens 40-årsjubileum 2016-10-18.

För 40 år sedan bildades föreningen i Vist församlingshem i exakt samma lokal i där vi nu firade 40-årsjubileet.'

Firandet inleddes med bubbel, snittar och mingel till gitarrspel och sång av Fredrik Eriksson och Peter Karlsson.

Vår ordförande Rune Sundström hälsade de cirka 150 medlemmarna hjärtligt välkomna. Anders Ekdahl gjorde en resumé över föreningens bildande och första tid. Av den första styrelsen är endast sekreteraren Ola Persson och kassören Birgit Hackl kvar i livet. Anders läste upp en hälsning från Ola, nu boende på Väddö. Vill Du läsa hälsningen från Ola, klicka här. Birgit Hackl intervjuades av Anders och Rune om ekonomin vid föreningens bildande.

Föreningens förste ordförande, Tage Ekdahl och de övriga styrelsemedlemmarna Ingmar Carlsson, Åke Petersson, Maj Jonsson och Conrad Ekman har alla gått ur tiden.

  • Gratulationer framfördes från Östergötlands hembygdsförbund till föreningen för de fyrtio åren genom dess ordförande Denny Lawrot. Han betonade det ökande intresset för kulturarvet och dess betydelse för besöksnäringen och överlämnades en minnestavla med texten
    Östergötlands hembygdsförbund får härmed framföra sina varmaste gratulationer och välgångsönskningar till Wist Hembygdsförening på 40-årsjubileet samt tacka för ett gott och givande samarbete genom åren.

  • Urban Windahl berättade om boken Cedersbergs glasbruk 1781-1838 som ges ut till Whbf 40-årsjubileum. Försäljning av boken beräknas starta i början av november. Håkan Gustafsson tog upp beställningar på boken för senare leverans.

  • Paus för inmundigande av kaffe och äppelkaka till fortsatt musicerande av Fredrik och Peter.

  • Hans Eneroth, ej helt återställd från en besvärande förkylning kåserade om sin långa tid som präst i Vist. Till ackompanjemang av hustru Berit avslutade Hans sitt kåseri med att sjunga Liljan på sin äng.

  • Jubileumsfirandet avslutades med lotteridragning.

Tack Håkan och alla idoga damer ”i köket” som möjliggjort vårt 40-årsfirande, Ingmar skulle ha sagt NI ÄR OMÖJLIGA!

/ HH


Musikanterna Fredrik Eriksson och Peter Karlsson underhåller.

 

Firandet inleddes med bubbel, snittar och mingel

Vår ordförande Rune Sundström hälsade de cirka 150 medlemmarna hjärtligt välkomna.

Birgit Hackl intervjuades av Anders och Rune om ekonomin vid föreningens bildande. Vem ska ha mikrofonen?

Gratulationer framfördes från Östergötlands hembygdsförbund till föreningen för de fyrtio åren genom dess ordförande Denny Lawrot.

Urban Windahl berättade om boken Cedersbergs glasbruk 1781-1838 som ges ut till Whbf 40-årsjubileum.

Håkan Gustafsson tog upp beställningar på boken för senare leverans.

Hans Eneroth, ej helt återställd från en besvärande förkylning kåserade om sin långa tid som präst i Vist...

...och alla lyssnade uppmärksamt.

Jubileumsfirandet avslutades med lotteridragning.


/Text och foto: HH