Friluftsgudstjänst i Bomtorpet den 12 juni 2016

Vist Församling och Frälsningsarmén höll traditionellt friluftsgudstjänst vid Bomtorpet i Sturefors. Ca 80 personer deltog.

Anders Ekdahl och Ulrika Scott hälsade välkommen. Gudstjänsten förrättades under ledning av Nicolaj Vollburg. FA-kören medverkade.

Kyrkkaffe med hembakat bröd serverades av hembygdsföreningen.

Efter gudstjänsten inbjöd Vist församling till lunch i Församlingshemmet.

 

/ HH


Foto och text: Hans Hansson