Friluftsgudstjänster vid Bomtorpet

Årets friluftsgudstjänst ägde rum den tionde juni och hade som vanligt många besökare.

bomtorpet-gudstjanst-ns.jpg (59069 bytes) bomtorpet-gudstjanst-publik.jpg (62764 bytes)

En liten historik

När man övertar förvaltningen av en kulturbyggnad, så bör förvaltningen - eller ägandet - åtföljas av målsättningar för hur objektet skall användas. Bomtorpet blev därför en ypperlig plats för Hembygdsföreningen, för att sprida kunskap och trevnad i sin kulturella gärning. Ett av målen blev att redan 1987 tillsammans med kyrkan ordna en årligen återkommande friluftsgudstjänst. Detta blev redan från starten ett lyckat evenemang, med många besökare. I samband med gudstjänsterna har 10-15 barndop förekommit i skuggan av denna gamla kulturbyggnad. Något som de döpta barnen kan blicka tillbaka på i vuxen ålder, eftersom dopen är dokumenterade i bildmaterialet i bokhyllan i Bomtorpet. Ett populärt inslag har varit att efter gudstjänsten. tillsammans med övriga besökare avnjuta den medhavda kaffekorgen eller att smaka på föreningens kaffebord. Här knyts gamla liksom nya bekantskaper under angenäma former. Fräsningsarmén har under många år hållit midsommargudstjänst vid Sturefors gård. År 2000 kom en förändring till stånd, då kyrkan och Fräsningsarmén gick tillsammans, för att inbjuda Stureforsborna till en gemensam gudstjänst vid Bomtorpet. Samarbetet upplevdes så positivt att det nu kommer att fortsätta även kommande år. Efter gudstjänsten bjuder kyrkan alla på lunch i församlingshemmet, där Frälsningsarmén bjuder på fortsatt sång och musik.

Artikel av Nils Sjöberth