Chicago

 

En svensk grammofoninspelning med den östgötske bondkomikern Calle Lindström (1865-1955) introducerade sången Chicago (el. "Ossebo-Lasses visa", som den också kallas) i USA. Lindström skrev själv texten till sina visor. Han besökte aldrig USA, Men hans skivor såldes i stora upplagor där. Chicago var ett huvudcentrum för de svenska immigranterna. Lasse från Ossebo, huvudpersonen i visan, har hört berättas mycket fantastiskt om Chicago av sin bror som är bosatt där. Lasse är imponerad av de stora slakthusen, järnvägen som går "högt upp i lufta", och det faktum att alla har råd att röka cigarrer istället för att ta snus! Lasse kan inte motstå lockelsen: i sista versen packar han "pagaget" och ger sig iväg.

 

Sång, mandolin, gitarr, fiol, bas, piano.

 

Chicago, Chicago de e en stad så stor

där finns så mycket hästar, där finns så mycket kor

där finns så fete griser å oxer som jag tror

Å alla sorters kreatur, för där har jag en bror

 

Där finns så store gater, där finns så store hus

som e en mil i höjda å lyser utav ljus

Där levs det glada livet allt uti sus och dus

Där rökes det cigarer, för där finns inget snus.

 

Å högt upp i lufta järnvägar gå

det går så fint te komma upp ifall en vill gå på

så månge granne saker man skåda där kan få

å tåget e så långt som en mil eller så

 

Det här har bror min sagt till mej så nog så e det sant

att ingenstans i världa det e så elegant.

På natten skiner sola så fagert å så grant.

På dagen e det ljust ändå så nog e det galant.

 

Nu packar jag pagaget å sedan hän jag drar

Jag reser till Chicago å där jag stannar kvar

å där jag tänker bliva en fin å granner karl

så ajöss med er nu allihop för nu iväg jag drar.