Wist hembygdsförening
Årsmötet 04-03-05

  • Lars från Skogs Vallmo och Johan och Rakel från Bomanstorp musicerade. 
  • Ingmar hälsade välkommen, framförde ett tack till musikanterna och utlyste en tyst minut för under det gångna året avlidna medlemmar. 
  • Till mötesordförande valdes Anders Ekdahl. 
  • Till mötessekreterare valdes Anitha Dahlstedt. 
  • Val: Till ordförande omvaldes Ingmar C. De styrelseledamöter som stod på tur att avgå omvaldes (Cecilia Lindroth, Ann-Marie Berggården, Anders Ekdahl och Bertil Johansson). 
  • Årsprogrammet presenterade, kommer att skickas ut till medlemmarna i slutet av april. En kulturafton kommer att anordnas 23/3. 

  • Eive Panzar kåserade och visade film. (Video via dataprojektor på stor skärm).   • Årsmötet bevistades av c:a 120 personer. 

Årsberättelsen för 2003