Wist hembygdsförening. Årsmötet 2019-03-19

text och foto: Mats Persson

*Protokoll fört vid Wist hembygdsförenings årsmöte 19 mars 2019.
Protokollet kommer att läggas in här nä det är justerat och klart.

*Bilder från årsmötet:
 

Anneli Larsson sjöng och ackompanjatör Kenneth Berrio Garcia spelade gitarr allra först på årsmötet.
Det var känsligt och stämningsfullt och vi i publiken blundade och njöt.


Mötesdeltagarna stillnade under den behagliga musiken. Nästan fullsatt som vanligt.

 
Henrik Sievert satt mötesordförande stöttad av sekreterare Anette Söderman. Det var snabba och effektiva
dragningar och beslut, väl förberedda av bl a valberedningen. Vissa beslut var så viktiga att ordförandeklubban
slogs hårt i bordet, andra kanske mindre viktiga följdes av tydligt knack med fingerknogen.
"Så ska det gå till!" hördes från publiken efter klubbslaget som avslutade mötet.


 Kaffe och mycket goda semlor - givetvis!
Ljudnivån steg och lotterna lades i beredskap inför dragningen.


Greger Andersson fick blommor med kram av Marie-Louise Pettersson, medan Anders Ekdahl
läser Gregers lov och tackar honom för hans insatser i styrelsearbetet. Greger avgick nämligen.


Marie-Louise läste sedan en fin berättelse, skriven av hennes mamma Maria Gustavsson. Den handlade om hur man firade midsommar på Sturefors gods på 1920-talet. Levande och detaljrikt beskrev Maria den stora och viktiga tilldragelsen där både ung och gammal deltog.
Föreningen har fått Marias tillåtelse att lägga upp berättelsen på vår hemsida (hamnar under flikan "Liv och leverne")
Tack Marie-Louise och mamma Maria!