Avgående, efter 29 år, ordföranden Ingmar och nyvalde Rune