Hänt under 2012

2012-10-30 Återlämnat stöldgods
2012-10-18 Kulturafton
2012-09-15 Höstmarknad Sturefors
2012-09-01 Östgötadagar i Fornhemmet
2012-08-12 Hembygdsdag
2012-07-08 Slåttergille i Fornhemmet
2012-06-02 Vårutflykt till Rök, Omberg och Motala
2012-05-24 Flytt av magasin från Tacketorp
till Fornhemmet påbörjad.
2012-05-22 Wist skola tidsresa i Fornhemmet
2012-05-13 Torpvandring Västra Sjöändan
2012-04-15 Vårstädning i Fornhemmet
2012-04-14 Gärdesgårdshägnad
2012-03-08 Årsmöte - Årsberättelse