Hänt under 2008

2008-10-23 Kulturafton
2008-09-14 Kulturhusens dag
2008-09-07 Avslutning Fornhemmet
2008-08-23 Våffelfest
2008-08-17 Hembygdsdag
2008-07-13 Slåttergille
2008-05-31 Roxen runt
2008-05-29 Promenad vid Sturefors gods
2008-04-21 Om Sturefors historia riktad till nyinflyttade Stureforsbor.
2008-04-19 Gärdesgårdshägnad i Hjortkälla
2008-03-13 Årsmöte - Årsberättelse