De som gjorde vårstädningen 140414
Från vänster:
Ingemar Österberg, Marianne Österberg, Ingmar Carlsson, Lars Olof Larsson, 
Ragnar Persson, Iva Söderström, Ulla Hallberg,Gun Larsson, Bertil Johansson, Ivan Thorn